Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 25(25) | 154-168

Article title

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Druga dekada XXI wieku to okres jednych z największych zagrożeń dla współczesnej cywilizacji. Po zamachu na World Trade Center z 11 września 2001 roku jesteśmy w stanie permanentnego zagrożenia i stanie wojny z terroryzmem. Jednym z największych współczesnych zagrożeń szczególnie dla państw europejskich jest migracja ludności z państw Bliskiego Wschodu i północnej Afryki. W artykule opisano współczesne zagrożenia od migracji ludności muzułmańskiej poprzez ataki terrorystyczne, aż po handel narkotykami. Zaprezentowano również zagrożenia, które stanowią jednocześnie największe globalne wyzwania dla systemu bezpieczeństwa Europy. Opisany został także system bezpieczeństwa RP, który reguluje jego organizację w Polsce i jednocześnie odnosi się do współczesnych wyzwań i zagrożeń, a który opracowany został w 2014 roku w Strategii Bezpieczeństwa RP.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-7776499b-7cb9-3b25-87f6-47f68980e10f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.