PL EN


2010 | 2010(54(110)) | 143-152
Article title

Przychody kategorią rachunkowości – artykuł dyskusyjny

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule poruszono problem przychodów jako jednej z kategorii systemu infor-macyjnego rachunkowości. Dokonano analizy dotychczasowego postrzegania tej kate-gorii w tym systemie i jednocześnie podjęto próbę autorskiego określenia jej istoty, zakresu, pomiaru i wpływu na wartość wyniku finansowego. Prowadzone rozważa-nia koncentrują się wokół odpowiedzi na następujące pytania: Co to są przychody? Jaki jest ich zakres merytoryczny? Jak należy wyceniać przychody? Kiedy należy je uznać? Czy wszystkie zarejestrowane w jednostce przychody powinny mieć wpływ na wartość jej księgowego wyniku finansowego?
Keywords
PL
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-7802a28b-3fe5-3d2c-9334-b26bcddbc914
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.