PL EN


2010 | 2010(54(110)) | 87-100
Article title

Uwarunkowania ustalania przychodów w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania wartości godziwej

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy pomiaru i wyceny przychodów w rol-nictwie. Zaprezentowano również najważniejsze elementy MSR 41 „Rolnictwo” uwzględniającego biologiczny charakter produkcji rolniczej. Przy stosowaniu tego standardu szczególną uwagę zwrócono na wycenę zapasów produktów rolniczych według wartości godziwej. Zastosowanie tej wyceny prowadzi w praktyce do uzna-nia za przychód całej nowo wytworzonej produkcji w momencie jej zbioru lub pozy-skania. Zapasy są bowiem wycenione nie według poniesionych kosztów (historycz-nych), lecz według wartości najbardziej zbliżonej do aktualnej ceny rynkowej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-7913adcd-71a2-3e51-91f7-39ababb86573
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.