PL EN


2010 | 2010(58(114)) | 1-12
Article title

Ocena funkcjonowania systemu kontroli kosztów w badanych przedsiębiorstwach produkcyjnych

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule dokonano porównania systemów kontroli kosztów w badanych przedsiębiorstwach pod względem sposobu wykazywania odchyleń kosztów oraz czynności podejmowanych po ich ujawnieniu. Stwierdzono, że obie firmy stosują kontrolę instytucjonalną kosztów. Opiera się ona na materiałach źródłowych przedsiębiorstwa oraz raportach kosztowych (kontrola dokumentalna). Kontrola dokumentalna jest elementem kontroli merytorycznej, która bada wpływ różnych zjawisk na powstałe operacje gospodarcze oraz ich efekty, a szczególnie na wysokość kosztów. Odchylenia kosztów w przedsiębiorstwach są obliczane jako różnica między wielkością planowaną a wielkością rzeczywistą. Kontrolerzy kosztów skupiają się przede wszystkim na wyjaśnianiu odchyleń kosztowych i redukcji kosztów tych działów przedsiębiorstwa, za które odpowiadają konkretni menedżerowie.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-79bcceb4-d831-309c-a025-4e92096bdd8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.