PL EN


2010 | 2010(57(113)) | 125-136
Article title

Pomiar wartości kapitału ludzkiego na przykładzie Formuły Saarbrücken

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W rezultacie zachodzących przemian społeczno-gospodarczych następują istotne zmiany w metodach zarządzania przedsiębiorstwem. Czynniki produkcyjne, jak kapitał, praca, ziemia, nie są w dobie ery postindustrialnej wystarczające dla prawidłowego funkcjonowania na rynku gospodarczym. W obecnych czasach silna pozycja konkurencyjna zależy bowiem od dostępu do zasobów niematerialnych, takich jak wiedza, umiejętności, doświadczenie, których źródłem jest kapitał ludzki. Stanowi on najważniejszy element gospodarowania przedsiębiorstwa i należy go zmierzyć. W literaturze przedmiotu podjęto wiele prób pomiaru wartości kapitału ludzkiego, do tej pory nie skonstruowano jednak powszechnie akceptowanej metody. W niniejszym artykule zaprezentowano kilka metod pomiaru wartości kapitału ludzkiego, ze szczególnym naciskiem na metodę opracowaną przez naukowców z Uniwersytetu w Saarbrücken, zwaną Formułą Saarbrücken.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-7a543ba7-dd6c-3bcd-ab22-34d1aa06afc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.