PL EN


2010 | 2010(59(115)) | 25-40
Article title

Rachunkowość jako dyscyplina naukowa

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Zagadnienie umiejscowienia rachunkowości wśród dyscyplin naukowych jest przedmiotem analiz zawartych w artykule. Do nauk typu science (inaczej przyrod-niczych) należą dyscypliny, w których odkrywa się i respektuje fundamentalne prawa natury. Oprócz tego w nauce występują stałe fizyczne, które nie mają teorii, lecz można je zmierzyć, dzięki czemu są ściśle powiązane z rzeczywistością, którą wyjaśniają. Na tym tle rachunkowość spełnia wymogi nauk przyrodniczych, po-nieważ w jej istocie leży prawo zachowania dotyczące wielkości określanej jako: abstrakcyjna zdolność do wykonywania pracy. W teorii rachunkowości pojawia się także stała ekonomiczna o wartości 0,08 [1/rok], co można stwierdzić tylko w dro-dze pomiaru. Te fakty upoważniają do stwierdzenia, że rachunkowość jest dyscy-pliną naukową.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-7b8a3066-d1ba-3fe5-bffd-1b8e498e7a87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.