PL EN


2010 | 2010(59(115)) |
Article title

Wkład koncepcji rachunku kosztów zasobów do rachunkowości zarządczej

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji rachunku kosztów zasobów . Resource Consumption Accounting (RCA), ze szczególnym uwzględnieniem rachunków kosz-tów, które się na nią składają, a więc ABC i GPK. Artykuł ma odpowiedzieć rów-nież na pytanie, co nowego wnosi do rachunkowości zarządczej RCA i jakie są jego główne zalety oraz jakie trudności wiążą się z wprowadzeniem tego rachunku. Po-nadto zostaje poruszona kwestia perspektyw rozwoju tego systemu rachunku kosztów w kontekście zmian zachodzących w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem.
Keywords
PL
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-7c83948c-9392-3554-aa2c-5abec55841dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.