Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(123) | 157-174

Article title

Nowoczesne narzędzia techniki kryminalistycznej a niewykryte przestępstwa sprzed lat — czy sprawcy powinni się bać?

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Kryminalistyk Hans Gross twierdził, iż przestępstwo nie jest bytem abstrakcyjnym i teoretycznym oderwanym od rzeczywistości, ale stanowi realne społeczne zjawisko, które możliwe jest do zbadania i rozpoznania. Trzeba przyznać mu rację, jednakże to zbadanie i rozpoznanie przestępstwa wymaga niejednokrotnie czasu, na efekty przychodzi niejednokrotnie czekać wiele lat. Przestępcy nie ustają w doskonaleniu metod swoich działań. Dlatego na organach ścigania ciąży obowiązek ciągłego podnoszenia na wyższy poziom metod technicznych i taktycznych wykrywania przestępstw. Kryminalistyka sięga po nowoczesne technologie oraz narzędzia do zapobiegania i zwalczania nowych rodzajów przestępstw, ale nie tylko. Na archiwalnych półkach, mówiąc obrazowo, znajdują się bowiem akta niewykrytych przestępstw sprzed lat (o różnym ciężarze gatunkowym). Takie potknięcia organów procesowych narażają — zdaniem Józefa Gurgula — na szwank dobro wymiaru sprawiedliwości. Dlatego funkcjonariusze z Zespołu ds. Przestępstw Niewykrytych (nazywanego policyjnym Archiwum X) wracają do spraw sprzed kilkunastu lub kilkudziesięciu lat, podejmują lub wznawiają (często skutecznie) postępowania, które umorzono z powodu niewykrycia sprawców, bądź z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. W modelu ich postępowania znaczącą rolę odgrywają właśnie rozwiązania i narzędzia, jakimi aktualnie dysponuje technika kryminalistyczna. Potencjał tkwiący we współczesnej wiedzy pomostowej odgrywa znaczącą rolę, by mimo upływu lat cel postępowania karnego został osiągnięty, tj. aby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Year

Volume

Pages

157-174

Physical description

Dates

published
2019-11-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-7c86042f-77ff-3dec-a2f1-94b9bb750b2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.