PL EN


2010 | 2010(58(114)) | 1-15
Article title

Wybrane problemy ewidencji wykorzystania środków unijnych na przykładzie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zasady ewidencji księgowej wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektów unijnych w świetle kwalifikowalności wydatków. Na przykładzie wybranego projektu zaproponowano trzyetapowe podejście do ewidencji środków unijnych:1) otrzymanie decyzji o przyznaniu dotacji,2) wpływ dotacji na rachunek bankowy,3) ewidencjonowanie poniesionych wydatków.Prawidłowa dokumentacja i ewidencja wydatków ponoszonych w ramach projektu jest szczególnie ważna, gdyż jest jednym z obszarów kontroli dotyczącej sprawdzenia prawidłowości realizacji projektu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-7ded0c75-7992-3b91-89ac-226da9d79dc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.