PL EN


Journal
2010 | 2010(51) | 79-86
Article title

SZTUKA LEKCJI O DZIAŁANIACH EDUKACYJNYCH GALERII IM. SLEŃDZIŃSKICH W BIAŁYMSTOKU

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Galerię im. Sleńdzińskich w Białymstoku powołana w 1992 r. powstała na bazie darowizny Julitty Anny Sleńdzińskiej-Zakrzewskiej, spadkobierczyni wielopokoleniowego, artystycznego wileńskiego rodu. Mieści się w dawnej bożnicy żydowskiej, wybudowanej w latach 1935-1936 przy ulicy Polnej, obecnie Waryńskiego. Galeria to kameralne, monograficzne muzeum, którego celem jest gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie spuścizny Sleńdzińskich oraz zbiorów związanych tematycznie z kulturą polskich Kresów Wschodnich. Na kolekcję składają się obrazy olejne, rzeźby i płaskorzeźby, rysunki i szkice, grafiki, meble, instrumenty muzyczne i rzemiosło artystyczne, a także archiwalia: rękopisy, dokumenty, fotografie oraz pamiątki po rodzinie Sleńdzińskich. Od kilku lat do zbiorów pozyskujemy dokumenty dotyczące życia artystycznego Białegostoku. Organizujemy ekspozycje historyczne i artystyczne związane tematycznie z Kresami oraz z białostockim środowiskiem artystycznym.W ciągu 17 lat działalności wypracowaliśmy, cieszące się dużym zainteresowaniem, programy edukacyjne. Współpracujemy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, liceami i grupami studenckimi. Dziecięcym grupom zorganizowanym proponujemy czterokrotne wizyty w roku szkolnym: 2 lekcje muzealne oraz 2 warsztaty plastyczne dostosowane do wieku. Z doświadczenia wiemy, że najczęściej wizyta w Galerii jest pierwszym spotkaniem z muzeum. Edukację rozpoczynamy od ogólnego zapoznania ze zbiorami, twórczością i dziejami rodu artystów z Wilna. Lekcje muzealne prowadzą do bliższego poznania warsztatu malarza czy rzeźbiarza. Poszukujemy odpowiedzi na pytanie: Czy muzykę możemy namalować? Rozmawiamy o barwie w obrazie, mówimy o wpływie światła, a także zachęcamy do samodzielnego wypowiadania się na temat sztuki. Lekcje muzealne adresowane do uczniów klas starszych to ukierunkowane zwiedzanie prowadzone w formie dialogu uzupełnione o pokaz multimedialny oraz działania własne uczniów np. mini-quiz, wypełnianie druku edukacyjnego czy inscenizacje mitów z rekwizytami. Szczególną uwagę zwracamy na aktywizowanie uczniów, poszukujemy nowych sposobów przekazywania wiedzy, aby lekcje uczynić ciekawszymi i bardziej dynamicznymi. Dużą atrakcją programu edukacyjnego są warsztaty. Staramy się wprowadzać urozmaicone techniki plastyczne, inspirację, by każde dziecko wyszło z Galerii z własnoręcznie wykonaną pracą, której efekty niejednokrotnie zaskakują nie tylko samych uczestników ale także ich nauczycieli. Spotkanie w przestrzeni muzealnej sprzyja kreatywnym działaniom i rozmowom o sztuce. W nastrojowych wnętrzach wśród dzieł uznanych mistrzów powstają niepowtarzalne prace małych twórców. Od lat staramy się budować pozytywne skojarzenia z naszym miejscem.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
79-86
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-7ea34109-03e9-3675-9865-8ae9e2f99b9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.