PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 83-96
Article title

Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono podstawowe uwarunkowania dotyczące budowy modeli ostrzegających przed upadłością, co pozwala weryfikować perspektywy rozwo-jowe tego typu analiz. Jak wykazano, liczba upadających przedsiębiorstw jest odwrot-nie proporcjonalna do dynamiki PKB i obecnie należy się spodziewać wzrostu liczb przedsiębiorstw zagrożonych upadłością. Wskazano również na sensowność budowy modeli branżowych, zastrzegając równocześnie, iż trudno oczekiwać znaczącej poprawy mocy prognostycznych względem modeli wielobranżowych. Analizując możliwości rozwojowych modeli ostrzegających przed upadłością należy rozważyć wykorzystanie w budowie zmienności wskaźników finansowych, a nie tylko samych ich wartości, jak również zastosowanie w szerszym zakresie wskaźników zawierających w swoim składzie miary odwołujące się do przepływów pieniężnych.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-7efb9154-2394-3f53-aacb-5aa8e0b516f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.