Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 587(2) | 42-53

Article title

„ZA PROGIEM”. Wartości edukacyjne uczenia się dzieci w plenerze

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje projekt edukacyjny „ZA PROGIEM – wyprawy odkrywców realizowany od sierpnia 2018 r. do lipca 2019 r. w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie. Jego zadaniem było rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez zadania rozwojowo-dydaktyczne realizowane w czteroosobowych zespołach rówieśniczych. Projekt składał się z dwóch sześciogodzinnych cykli zadań edukacyjnych „Teraźniejszość, przeszłości i przyszłość drzewa” i „Tropiciele zapachów”. Zadania o charakterze problemowym były realizowane w różnych przestrzeniach edukacyjnych, w zróżnicowanych kontekstach naturalnych, społecznych i kulturowych. Beneficjentami warsztatów byli uczniowie klas I–III, w liczbie 8 grup (7 ze środowiska wiejskiego, 1 z miejskiego), każdej liczącej 12 osób. W badaniach wykorzystano metodę obserwacji uczestniczącej i metodę analizy dokumentów. Projekt potwierdził, że edukacja przyrodnicza prowadzona w plenerze jest ważnym elementem wychowania, podnosi spostrzegawczość dzieci i stworzy emocjonalną więź z naturą.

Year

Volume

Pages

42-53

Physical description

Dates

published
2020-02-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-804242ba-72b3-3f62-9e28-75559a3e1347
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.