PL EN


Journal
2013 | 54 | 117-124
Article title

MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W RADOMIU PO DWUDZIESTU DWÓCH LATACH

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu jest oddziałem Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Posiada dużą kolekcję polskiej sztuki II połowy XX w., powiększającą się niemal wyłącznie dzięki darom. Zostało powołane w 1990 r., w okresie transformacji ustrojowej. Przejęło zgromadzone wcześniej w muzeum zbiory sztuki powstałej po II wojnie światowej (1797 dzieł), a także kolekcję działającej w Radomiu galerii BWA (265). Jako pierwsze w Polsce otrzymało nazwę muzeum sztuki współczesnej. Jego siedzibą są dwie barokowe kamieniczki przy radomskim Rynku: Dom Esterki i Dom Gąski. Działalność rozpoczęło w maju 1991 r. Rok 2011 był rokiem jubileuszowym – Muzeum obchodziło 20-lecie działalności. Z kolei w roku 2012 minęło 20 lat od rozpoczęcia akcji gromadzenia darów, w której wzięli udział wybitni i najwybitniejsi polscy twórcy (i nieliczni zagraniczni). Jedną z ważnych kolekcji podarował Andrzej Wajda. Dzieła są starannie wybierane. Artyści i inni darczyńcy stali się współtwórcami zbiorów. Dzięki tej akcji zgromadziło ponad 2500 dzieł, ale też ukształtował się program muzeum, intelektualny i edukacyjny, decydujący o odrębności placówki. Stworzony tu obraz sztuki polskiej po II wojnie światowej najlepiej definiuje tytuł jednego z pokazów: „Kolekcja 18. Sztuka w Polsce po r. 1945. Między ideą sztuki nowoczesnej, a rzeczywistością i pamięcią” (w 2009 r.). Jedną z najważniejszych kolekcji Muzeum pokazywało pod różnymi tytułami: „Sztuka w Polsce wobec spraw publicznych”, „W drodze do wolności” i „Polityka i etyka”. Muzeum organizuje też wystawy indywidualne zaprzyjaźnionych twórców.W zbiorach muzeum jest przeszło 4500 dzieł. Są tu dzieła stworzone przez artystów kilku pokoleń, reprezentujących różne nurty sztuki – przede wszystkim prace wykonane w technikach tradycyjnych. Muzeum posiada dużą kolekcję polskiego malarstwa współczesnego; ważne są kolekcje portretów i autoportretów oraz rysunków. Są rzeźby, niewielki zbiór obiektów i instalacji, grafiki wybranych artystów i fotografie, prace artystów tworzących poza krajem (na emigracji).
Journal
Year
Volume
54
Pages
117-124
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-80eb2921-73cd-3e5b-8792-f41e41221659
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.