PL EN


2010 | 2010(57(113)) | 15-28
Article title

Propozycja systemowej analizy wydajności i dochodowości pracy w rolnictwie

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono propozycję systemowej analizy wydajności i dochodowo-ści pracy w rolnictwie na podstawie obowiązującego w UE znormalizowanego spra-wozdania finansowego, tzw. Rachunku Ekonomicznego dla Rolnictwa. Zapropono-wana procedura stanowi spójną i logiczną koncepcję przyczynowo-skutkowego po-wiązania czynników determinujących wydajność pracy i dochody przedsiębiorców rolnych. Zaletami skonstruowanego systemu wskaźników jest spójny i wszech-stronny obraz powiązań tych czynników oraz możliwość zmierzenia ich wpływu na wydajność pracy i poziom dochodów rolniczych za pomocą metod ilościowych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-84a56d3f-8c02-382d-a97b-4f10c6812854
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.