Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(129) | 43-53

Article title

OCHRONA GRANICY PAŃSTWOWEJ W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ODNIESIENIU DO PRZECIWDZIAŁANIA STATKOM POWIETRZNYM ZAKLASYFIKOWANYM DO KATEGORII RENEGADE

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Zapewnienie nienaruszalności i integralności przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej to jedno z podstawowych zadań, które zostało przypisane do kompetencji ministra obrony narodowej. Ochrona granicy państwowej w polskiej przestrzeni powietrznej ma na celu zapobieganie jej naruszeniom przez wojskowe oraz cywilne statki powietrzne, które mogą zostać użyte jako narzędzie aktu terrorystycznego. Cywilne statki powietrzne są wówczas klasyfikowane do odpowiedniej kategorii RENEGADE. W artykule przedstawiono procedury oraz zakres kompetencji poszczególnych organów, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, odpowiedzialnych za ochronę granicy państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wykorzystaniem statków powietrznych zakwalifikowanych do kategorii RENEGADE.

Year

Volume

Pages

43-53

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-84d5a9db-82a3-3583-99da-8c4951d4c388
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.