PL EN


2010 | 2010(54(110)) | 191-204
Article title

Przychody jako kategoria pomiaru dokonań jednostki – potrzeba nowych rozwiązań

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Rozważania prezentowane w niniejszym artykule dotyczą jednej z głównych ka-tegorii miar działalności jednostki, jaką jest przychód. Dziś, gdy IASB wprowadza nową koncepcję wyniku (ang. comprehensive income), problem stał się jeszcze waż-niejszy zarówno w praktyce, jak i teorii rachunkowości.W artykule zostały przeanalizowane definicja przychodu, jego klasyfikacja oraz zasady wyceny. W końcowej części zaprezentowano kilka nowych rozwiązań związa-nych z identyfikacją przychodów, zasadami ich klasyfikacji i uznawania w rachun-kowości.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-89174ff2-4336-3176-af9a-7500601bb42c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.