PL EN


2010 | 2010(57(113)) | 101-124
Article title

Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule prezentuje się wyniki badań autora nad pewnymi właściwościami przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów, które mogą być użyteczne w analizie finansowej i ogólnie w predykcji upadłości. Rozważa się związki wy-stępujące w czasie między przepływami pieniężnymi pochodzącymi z rachunku prze-pływów pieniężnych w postaci relacji znaków tych przepływów, znaków i kwot tych przepływów oraz wskaźników finansowych odzwierciedlających komponenty tego rachunku. Zależności te są sformalizowane w postaci odpowiednich hipotez. Badania empiryczne przeprowadzono na reprezentatywnej grupie przedsiębiorstw, w tym w upadłości. Wykazano, że użyteczne w modelowaniu upadłości mogą być sekwencje znaków przepływów pieniężnych oraz znaki i kwoty, natomiast wskaźniki finansowe mają ograniczoną użyteczność.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-8bd34b60-2023-392c-b131-24e87bea0e8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.