Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 139(3) | 223-236

Article title

PRZESTĘPNE NADUŻYCIE WŁADZY — WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNOKARNE NA PRZYKŁADZIE FUNKCJONARIUSZY POLICJI

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł skupia się na przedstawieniu węzłowych zagadnień dotyczących przestępstwa nadużycia władzy stypizowanego w art. 231 k.k. w oparciu o przypadki, których sprawcami mogą być funkcjonariusze Policji. Autor pokrótce opisuje zasadnicze elementy struktury tego przestępstwa widziane oczami doktryny prawa karnego i judykatury. Jednocześnie autor nie szczędzi przy tym własnych ocen, które rzucają nowe światło na budzące wątpliwości znaczenia niektórych znamion przedmiotowego przestępstwa. Kluczowa część pracy koncentruje się wokół dogłębnie przez autora przeanalizowanych, wybranych, hipotetycznych przypadków przestępnego nadużycia władzy przez funkcjonariuszy Policji i w tym sensie stanowi swoiste case study.

Year

Volume

Pages

223-236

Physical description

Dates

published
2020-11-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-8e84957a-4cbb-33d8-9b5d-167c57e1922b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.