PL EN


Journal
2010 | 2010(51) | 194-196
Article title

SYBILLA KONKURS NA WYDARZENIE MUZEALNE ROKU

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Idea powołania do życia konkursu na najwybitniejsze dokonania w obszarze działalności muzealnej zrodziła się trzydzieści lat temu. W 1980 r. w Ministerstwie Kultury zespół ekspertów określił założenia i zasady regulaminowe po czym ogłoszono nabór zgłoszeń do pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku. Od tego czasu wyróżnienie w konkursie jest najwyższą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. Przez trzydzieści lat konkurs zmieniał się w zakresie m.in. sposobu wyłaniania i nagradzania zwycięzców, przyznawanych nagród, powoływania i procesowania jury. W początkowym okresie konkurs nie cieszył się dużym zainteresowaniem jednak z roku na rok zainteresowanie i liczba biorących w nim udział muzeów systematycznie wzrastała. Przełomowym dla konkursu był rok 2000, w którym Ministerstwo Kultury powierzyło jego realizację Muzeum Narodowemu w Warszawie. Nadana wówczas konkursowi nowa nazwa Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla, obowiązuje do dzisiaj. Odtąd Sybilla, mitologiczna postać wieszczki przepowiadającej przyszłość, stała się patronką konkursu. Imieniem Sybilli nazwano również zaprojektowane i wykonane przez wybitną rzeźbiarkę Zofię Wolską statuetki wręczane laureatom konkursu przez kolejne jego edycje do 2008 roku. Niezmiernie ważną wprowadzoną wówczas zmianą regulaminową, było ustanowienie dziesięciu kategorii konkursowych obejmujących różne dziedziny działalności muzealnej: wystawy sztuki, wystawy historyczne, biograficzne i literackie, wystawy etnograficzne, wystawy przyrodnicze, techniczne i medyczne, publikacje, programy edukacyjne, oświatowo wychowawcze i promocyjne, osiągnięcia z zakresu działalności naukowej, dokonania z zakresu konserwacji, dokonania z zakresu organizacji. Do roku 2003 przyznawano również nagrody w ramach kategorii wystawy zorganizowane ze zbiorów zagranicznych. O stopniowym zwiększeniu zainteresowania konkursem najlepiej świadczy rosnąca z roku na rok liczba przesyłanych zgłoszeń – z 90 w roku 2000 do ponad 200 w 2010. Niewątpliwy w tym udział wprowadzonych wówczas zmian, jak również większa aktywność programowa samych muzeów. W 2006 r. wprowadzono nowe zasady powoływania składu jury konkursu – oprócz muzealników i muzeologów do grona jurorów zostali zaproszeni przedstawiciele świata naukowego, historycy sztuki, kulturoznawcy, krytycy sztuki. Zasada ta została przyjęta również w kolejnych edycjach konkursu.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
194-196
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-8fa846c4-5449-3372-a20a-5340ec92f048
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.