Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 564(9) | 3-12

Article title

Pedagogika ekologiczna – wybrane problemy

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Pedagogika ekologiczna, jako subdyscyplina pedagogiczna, jest stosunkowo nową nauką. Pedagodzy zostali interesuje się kwestiami środowiskowymi, rozumieniem naturalnego środowiska życia i relacji między człowiekiem a środowiskiem naturalnym, dopiero w ostatniej ćwierci XX wieku. Do dziś tożsamość pedagogiki ekologicznej jest przedmiotem wielu dyskusji naukowych, a nawet sporów. Jednak tak być powinno podkreślił, że ta nauka ma swój przedmiot badań, własny system pojęciowy, własne metody badawcze, oraz własne koncepcje opisujące i wyjaśniające przedmiot badań. Niemniej jednak w wielu pedagogicznych podręczniki, problem relacji między człowiekiem a środowiskiem naturalnym został całkowicie pominięty. Artykuł jest próbą określenia tożsamości omawianej subdyscypliny, jej aksjologicznej i podstawy metodologiczne i miejsce we współczesnym świecie, które podlega ciągłym zmianom.

Year

Volume

Pages

3-12

Physical description

Dates

published
2018-09-10

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-909e7d43-f046-3830-bc17-ff461617ef11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.