PL EN


2015 | 20(20) | 297-305
Article title

REŠPEKTOVANIE ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI AKO PREDPOKLAD POKOJA A MIERU

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti je základným predpokladom pre budovanie spoločnosti, ale aj celosvetovej populácie bez vojny. Ak vnímame dôvody vojenských konfliktov, tak si musíme uvedomiť, že stále išlo o porušenie vnímania dôstojnosti človeka. S týmto spoločenským omylom, ktorý porušuje dôstojnosť človeka sa stretávame aj v rôznych formách patologicky usporiadaných spoločenských systémov ako bol napr. socializmus. Prednáška poukazuje na dôležitosť rešpektovania princípu ľudskej dôstojnosti aj v dnešnej dobe. Tento princíp je základným predpokladom pre vytváranie legitímnej a fungujúcej spoločnosti a zároveň je základným predpokladom pre budovanie pokoja a mieru.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-916be007-c3a6-3692-a903-906ed31e77b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.