Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 58(16) | 17-26

Article title

O przedmiocie badań psychologii wychowania

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Mimo ponad stuletniej historii badań psychologicznych nad wychowaniem nie potrafimy jednoznacznie określić przedmiotu oraz specyficznych zadań i celów psychologii wychowawczej jako odrębnej subdyscypliny psychologicznej. Odczuwamy również brak jednej, ogólnej i wyczerpującej psychologicznej teorii wychowania, opisującej i wyjaśniającej w sposób zadowalający złożoność zjawisk wychowawczych. Prezentowane w tym opracowaniu rozważania prowadzą do stwierdzenia, że psychologia wychowawcza odnosi się do obszaru zastosowania, który nie jest jednak unikalną kategorią przedmiotu badań psychologicznych. Stwierdzenie to jest traktowane jako problem, który warto podjąć na gruncie psychologii.

Year

Volume

Pages

17-26

Physical description

Dates

published
2019-12-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-97c67c1a-93aa-379d-b3f3-22a774bf81fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.