Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | LXXX(5) | 352-362

Article title

Cechy osobowe i samooceny młodzieży jąkającej się jako czynniki skuteczności psychologiczno-pedagogicznego wsparcia

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań dotyczących indywidualnych cech osobowości młodzieży jąkającej się, będącej w trudnych sytuacjach komunikacji językowej. Opisano charakterystyczne cechy badanych. Samoocena osób jąkających się jest rozpatrywana jako czynnik sprzyjający ich psychoterapii oraz interwencji pedagogicznej, a także efektywnej adaptacji społecznej.

Year

Volume

Pages

352-362

Physical description

Dates

published
2020-03-25

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-97e074ef-6445-355e-abcd-494649b8cb9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.