PL EN


2010 | 2010(59(115)) | 41-68
Article title

Luki informacyjne w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem w świetle paradygmatu informacyjno-ekonomicznego rachunkowości

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych dotyczących zgłaszanych przez menedżerów małych przedsiębiorstw braków informacji finansowych. Celem pobocznym jest ustalenie czynników, od których braki te zależą.W badaniach wykorzystaliśmy sondaż ankietowy wraz z analizą statystyczną jego wyników (struktury i zależności). Prezentację wyników poprzedziliśmy studium teoretycznym, na które składa się omówienie roli informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zdefiniowanie pojęcia informacji finansowej oraz identyfikacja czynników ją kształtujących na podstawie przyjętego paradygmatu rachunkowości.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-997d0d40-4802-30a9-afae-86d5e858f8fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.