PL EN


2015 | 20(20) | 238-249
Article title

ROLA I ZNACZENIE KANCELARII TAJNYCH DLA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Ujawnienie informacji niejawnych może przyczynić się do spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. W celu przeciwdziałania takim sytuacjom w resorcie obrony narodowej powołano wyspecjalizowane, etatowe komórki organizacyjne zwane pionami ochrony. W skład pionów ochrony wchodzą kancelarie tajne, które są odpowiedzialne za rejestrowanie, przechowywanie, obieg, wydawanie i archiwizację informacji niejawnych. W artykule wskazano główne zagrożenia dla informacji niejawnych oraz omówiono organizację kancelarii tajnych w resorcie obrony narodowej. Przedstawiono także „instrumenty ochrony” służące zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno kancelariom jak i informacjom w nich przetwarzanym.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-9d2adb01-a909-3281-ace3-a463919aed16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.