PL EN


Journal
2010 | 2010(51) | 152-158
Article title

POCZYNAJĄC OD POJEDYNCZYCH PRZYPADKÓW, CZYLI RZECZ O POLSKO-NIEMIECKIEJ WYMIANIE STAROŻYTNOŚCI POMORSKICH

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Przed niemal 50. laty zrodził się pomysł unormowania losów zbiorów archeologicznych przedwojennego szczecińskiego Pommersches Landesmuseum, które po II wojnie światowej częściowo pozostały w Szczecinie, a po części znalazły się w Stralsundzie. Dopiero przemiany polityczne przełomu lat 80 i 90. XX w. w Europie Środkowej i Wschodniej umożliwiły skuteczne przystąpienie do polsko-niemieckich rozmów na ten temat. Rozpoczęty wówczas dialog pomiędzy archeologami z obu sąsiadujących regionów, Pomorza Zachodniego i Mecklenburg-Vorpommern, przeniesiono na szczebel Ministerstw Spraw Zagranicznych obu państw, a podjęte negocjacje prowadzono w oparciu o „Traktat między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, zawarty w Bonn 17 czerwca 1991 r.”, w którym obie strony zapewniają, iż będą dążyć do rozwiązywania problemów związanych z dobrami kultury i archiwaliami, poczynając od pojedynczych przypadków (art. 28 pkt. 3).Podstawę koncepcji wymiany zabytków stanowiła zasadnicza cecha muzealnictwa archeologicznego, czyli silny związek gromadzonych kolekcji z określonym terenem, którego zakres uwarunkowany jest historycznie, administracyjnie oraz rozmieszczeniem i rangą placówek muzealnych. Realizacja projektu dobiegła końca w 2009 roku.Początki gromadzenia zbioru starożytności pomorskich sięgają 1. poł. XIX w. i łączą się z powstaniem Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde. Ta przedwojenna kolekcja archeologiczna była jednym z podstawowych elementów regionalnego zbioru świadectw dawnej kultury Pomorza, które u schyłku II wojny światowej znalazło się w dwóch sąsiadujących państwach. Przeprowadzona ewakuacja części kolekcji miała charakter typowych działań zabezpieczających zabytki i dokumentację. W ten sposób część szczecińskiej kolekcji archeologicznej została na miejscu, część zabezpieczona poza muzeum znalazła się w granicach dzisiejszych Niemiec, a pozostałe – zdeponowane w miejscach ewakuacji położonych w obecnych granicach Polski – zaginęły w zawierusze końca wojny i pierwszych lat powojennych.Zabytki archeologiczne, które podlegały wymianie, pod względem chronologii pochodzą z różnych epok i okresów pradziejów, aż po schyłek starożytności oraz z wczesnego średniowiecza. Wymiana pozwoliła na uporządkowanie pomorskich zabytków archeologicznych i złagodzenie straty zasobów dziedzictwa archeologicznego obu części ziem pomorskich oraz służy pełniejszej prezentacji najstarszych odcinków dziejów ich kultury.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
152-158
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-9eecc38c-fe32-31b6-90a7-28789e4900ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.