PL EN


2010 | 2010(55(111)) | 119-138
Article title

Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Jednym z obszarów badawczych rachunkowości międzynarodowej jest analiza porównawcza zasad rachunkowości obowiązujących w różnych krajach. W każdym z nich występuje bowiem specyficzny system rachunkowości, kształtowany przez wieki pod wpływem różnych czynników. Ze względu na podobieństwa występujące między systemami, można je przypisać do szerszych pojęć – modeli. Celem opracowania jest przedstawienie różnic między anglosaskim i kontynentalnym modelem rachunkowości na przykładzie Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji i Niemiec. W artykule zaprezentowano regulacje rachunkowości obowiązujące w wy-mienionych krajach oraz charakterystyczne dla każdego z nich rozwiązania. W pod-sumowaniu podkreślono, że omówione w opracowaniu różnice w krajowych systemach rachunkowości mogą stanowić istotną przeszkodę w dążeniu do ujednolicenia zasad rachunkowości na świecie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-a00d8236-a904-3719-8a3d-2b83eba05d55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.