Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 591(6) | 12-24

Article title

Zasady pieczy zastępczej jako podstawy funkcjonowania jej systemu. Katalog, charakterystyka i znaczenie

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Przedmiotem dociekań w prezentowanym opracowaniu uczyniono zasady pieczy zastępczej przy koniecznym i zwięzłym ukazaniu założeń i rozwiązań pieczy zastępczej jako takiej. Zebrano i opisano zasady pieczy zastępczej, które stanowią swoisty katalog, niezbędny do uwzględniania w praktyce pieczy zastępczej w możliwie najpełniejszym zakresie. Są to następujące zasady: dobra dziecka i rodziny objętych pieczą zastępczą, subsydiarności pieczy zastępczej, tymczasowości pieczy zastępczej, pierwszeństwa rodzinnej pieczy zastępczej przed pieczą instytucjonalną, stosowania pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu, wysłuchania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, umieszczania dziecka w pieczy zastępczej jak najbliżej dotychczasowego miejsca jego zamieszkania, prawa dziecka przebywającego w pieczy zastępczej do kontaktów z rodzicami i innymi osobami bliskimi, nierozdzielania rodzeństwa przebywającego w pieczy zastępczej, nierozdzielania małoletniej matki przebywającej w pieczy zastępczej i jej dziecka.

Year

Volume

Pages

12-24

Physical description

Dates

published
2020-05-22

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-a0724b5b-aee9-3764-9d87-53b2d17129e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.