Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(130) | 126-145

Article title

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WIARYGODNOŚCI DOKUMENTÓW JAKO JEDNA Z FORM DZIAŁALNOŚCI PRZESTĘPCZEJ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie zjawiska przestępczości przeciwko wiarygodności dokumentów z udziałem cudzoziemców w Polsce. Analizy zostały oparte na danych statystycznych Policji, Straży Granicznej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości za lata 2004–2014. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na stwierdzenie, iż zjawisko to jest głównie związane z legalizacją pobytu. Cudzoziemcy posługują się fałszywymi dokumentami pobytowymi lub innymi, ale służącymi do wyłudzenia legalnego pobytu. W obszarze przestępczości granicznej zjawisko to występowało częściej na polskim odcinku wewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Polityka karna wobec cudzoziemców sprawców przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów była liberalna, gdyż w zdecydowanej większości skazanych orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Keywords

Year

Volume

Pages

126-145

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-a21e541d-22c0-3668-8741-67d69ed7e738
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.