Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(130) | 5-19

Article title

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SKANÓW 3D Z MIEJSCA ZDARZENIA JAKO MATERIAŁU DOWODOWEGO W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM W WARUNKACH PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSCE

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Ze względu na zmieniające się paradygmaty walki z przestępczością kryminalistyka powinna w jak największym stopniu wykorzystywać nowoczesne technologie w celu zapobiegania przestępczości i zwalczania jej. Do jednych z najnowocześniejszych i najdokładniejszych metod pomiaru odległości pomiędzy obiektami a urządzeniem pomiarowym jest technika skaningu 3D. W pracy przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania skaningu 3D jako narzędzia pomiarowego na miejscu przestępstwa. Wskazane zostały zalety wykorzystania tej technologii w odniesieniu do analizy śledczej. Odwołano się do przykładów wykorzystania tej metody pomiarowej przez służby Policji w innych krajach. Pod dyskusję poddano także możliwość wykorzystania skaningu 3D w pragmatyce procesowej w świetle obowiązujących przepisów prawa, wskazując otwarty katalog urządzeń pomiarowych, które zgodnie z przepisami mogą zostać użyte do odwzorowania miejsca zdarzenia. Wskazano zalety odwzorowania miejsca zdarzenia w modelu 3D. W pracy przedstawiono również analizę ukierunkowaną na zagwarantowanie integralności zabezpieczonego materiału dowodowego w postaci plików wynikowych pracy skanera przez obliczanie sum kontrolnych plików wynikowych pracy skanera w sposób analogiczny do tego, gdy do dokumentacji wykorzystywana jest fotografia cyfrowa. W pracy dokonano analizy funkcjonalnej i wydajnościowego porównania możliwości wybranych aplikacji do obliczania sum kontrolnych. Jako wynik wskazano sugerowaną do użycia aplikację. Opracowano procedurę postępowania pozwalającą na obliczenie, a następnie wydrukowanie sum kontrolnych plików wynikowych pracy skanera celem załączenia ich do metryki nośnika.

Year

Volume

Pages

5-19

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-a325d4bd-467f-3098-bf73-24ab6efc953e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.