PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 7-20
Article title

Rola benchmarkingu w analizie działalności przedsiębiorstwa

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano ideę benchmarkingu, polegającą na analizie porównawczej osiągnięć przedsiębiorstwa z wzorcowymi osiągnięciami innych przedsiębiorstw. Analizą porównawczą można objąć różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, stąd też można mówić o wielu rodzajach benchmarkingu. Zastosowa-nie wzorcowych rozwiązań daje szansę dla umocnienia pozycji rynkowej i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Udowodniono postawione tezy na przy-kładzie przedsiębiorstw sektora energii elektrycznej.
Keywords
PL
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-a410d606-c6b0-3ace-9b16-02c3fd476cec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.