Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 595(8) | 69-80

Article title

Rodzicielstwo Głuchych matek słyszących dzieci KODA: przegląd wybranych badań

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest próba przedstawienia problematyki rodzicielstwa Głuchych matek słyszących, nieletnich dzieci (KODA). Podjęcie tego zagadnienia jest ważne z punktu widzenia naukowego oraz poznawczego z uwagi na doniosłą rolę matki, jaką pełni ona w rodzinie, a także przez wzgląd na deficyt badań empirycznych i opracowań naukowych w obszarze rodzicielstwa Głuchych matek dzieci KODA. Tekst składa się z pięciu części. Pierwsza z nich przedstawia przyjęte konwencje terminologiczne, a także zwraca uwagę na problematykę Głuchych matek w rodzinie o mieszanym statusie słyszenia jako obszar tematyczny dotąd rzadko opisywany i eksplorowany. Część druga oraz trzecia stanowią próbę syntetycznego opisu sytuacji matek Głuchych oraz, kolejno, ich słyszących dzieci KODA. Zasadnicza część artykułu obejmuje przegląd wybranych badań empirycznych, przeprowadzonych zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Artykuł kończy podsumowanie oraz wnioski autorki, z których wynika, że Głuche matki w pełnieniu roli rodzicielskiej napotykają na szereg barier dotyczących m.in. komunikacji, dostępu do informacji czy też społecznego odbioru rodzicielstwa osób z uszkodzonym analizatorem słuchu.

Keywords

Year

Volume

Pages

69-80

Physical description

Dates

published
2020-10-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-a42697ef-efae-304b-84e9-0611836b39b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.