Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 591(6) | 49-61

Article title

Społeczne i osobiste przestrzenie samotnego macierzyństwa: konteksty pedagogiczne i społeczne

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje kwestię samotnego macierzyństwa kobiet w aspekcie indywidualnym, społecznym i pedagogicznym. Analizie poddano osobowościowe i społeczne uwarunkowania samotnego macierzyństwa. Wskazano na dwa główne konteksty przeżywania przez współczesne kobiety macierzyństwa, którymi są społeczne normy i wzorce kulturowe oraz indywidualne, intrapsychiczne uwarunkowania postrzegania siebie jako matki. Ukazano społeczne odniesienia i pedagogiczne uwarunkowania samotnego macierzyństwa. Wskazano, że sposób przeżywania macierzyństwa przez kobiety warunkowany jest w znacznym stopniu przez sytuacje rodzinne, zawodowe, koleżeńskie i zdarzenia losowe. Omawiając kwestie samotności i osamotnienia, wskazano na pedagogiczny aspekt tego zjawiska i wielość możliwych przyjmowanych postaw i odniesień do przeżywanego macierzyństwa. W artykule wskazano, że społeczne oczekiwania wobec samotnych matek implikują to, w jaki sposób kobiety, postrzegają własne macierzyństwo, i jaki ma to wpływ na pedagogiczny wymiar jego realizacji. Macierzyństwo jako świadoma decyzja kobiety i jako stan niepożądany, jako konsekwencja zdarzeń, na które kobieta-matka nie ma wpływu to kolejne odsłony opisanego i analizowanego w artykule macierzyństwa. Artykuł kończą rozważania dotyczące pedagogicznego wymiaru realizacji macierzyństwa, a więc roli i miejsca dzieci i rodziny jako najbliższego środowiska kobiet matek. W części końcowej wskazuje się również na konieczność instytucjonalnego wsparcia samotnych matek i ich rodzin.

Year

Volume

Pages

49-61

Physical description

Dates

published
2020-05-22

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-a435e7a8-1bbb-3177-963b-0257bfceb5d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.