PL EN


2010 | 2010(54(110)) | 19-32
Article title

Przychody z ponadlimitowanych świadczeń zdrowotnych w budżetowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Budżetowanie jest najważniejszym elementem planowania operacji w samo-dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, które pomaga zdefiniować prio-rytety jednostki. Czynność ta informuje zarząd o kosztach i przychodach, co pozwala je stale monitorować. Budżetowanie daje systematyczną i kompleksową informację do wieloaspektowej analizy operacji dokonywanych w spzoz. Ma ona znaczenie także dla zatrudnionych pracowników, motywując ich do zachowań zgodnych z oczekiwa-niami jednostki. Artykuł charakteryzuje istotę usług zdrowotnych świadczonych poza limitem wyznaczonym przez kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w budże-towaniu spzoz.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-a4fe499b-f523-3de2-ad4b-4612253bf516
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.