PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 111-126
Article title

Aktywa pieniężne przedmiotem prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W polskiej praktyce sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych występuje rozbieżność między informacją o zmianie stanu środków pieniężnych wynikającej z bilansu oraz informacją o tej zmianie prezentowaną w rachunku przepływów pie-niężnych.W referacie przedstawiono próbę wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności oraz zapro-ponowano zmiany w celu jej usunięcia – w granicach obowiązującego prawa. Propo-zycja sprowadza się do rozszerzenia polityki rachunkowości na prezentację i ujawnia-nie informacji i o aktywach pieniężnych w bilansie jednostki.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-a5687acc-b8bc-3e90-9c08-798397276a8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.