PL EN


2009 | 2009(53(109)) | 5-26
Article title

Specyfika ujmowania środków trwałych w budowie w jednostkach budżetowych

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Aktywność inwestycyjna jednostek budżetowych jest ważnym narzędziem wypełnianiaich zadań i obowiązków. W aspekcie finansowo-sprawozdawczym inwestycje jednostekbudżetowych charakteryzują się wieloma specyficznymi cechami – począwszy od odmiennościdefinicyjnej na gruncie prawa bilansowego i prawa finansów publicznych,poprzez możliwe do wykorzystania źródła finansowania inwestycji, a skończywszy nazasadach ujęcia tych inwestycji w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym.W artykule zaprezentowano istotę inwestycji, czyli środków trwałych w budowie, zasadyich wyceny i sposób ujmowania w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej.Zwrócono uwagę na szczególne uregulowania prawne w tym zakresie. Na podstawieprzykładów liczbowych wskazano specyficzne zasady ewidencji inwestycji jednostekbudżetowych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-a5af405b-d827-3033-8e39-d07c473d43a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.