Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(128) | 125-135

Article title

ASPEKTY PRAWNE ODEBRANIA NIEBEZPIECZNEGO PRZEDMIOTU PODCZAS ZATRZYMYWANIA OSÓB PRZEZ POLICJĘ

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy prawnych aspektów sprawdzenia posiadania niebezpiecznego przedmiotu i odebrania go przez policję podczas realizowania środków przymusu w postaci zatrzymania osoby. Celem publikacji jest zasygnalizowanie problemu prawnego — braku jednorodnych i uniwersalnych rozwiązań prawnych umożliwiających odebranie niebezpiecznych przedmiotów zatrzymywanemu podczas realizowania wspomnianych wyżej środków przymusu mającego niebagatelne znaczenie praktyczne, wpływającego bowiem na bezpieczeństwo realizacji czynności policyjnych w praktyce. W treści artykułu przedstawiono instytucje prawne umożliwiające realizację przedmiotowego sprawdzenia i odebranie przedmiotów posiadanych przez zatrzymywanego, funkcjonujące na gruncie różnorodnych ustaw: sprawdzenie posiadania broni i innego niebezpiecznego przedmiotu, kontrolę osobistą z ustawy o Policji; zatrzymanie rzeczy i przeszukanie z kodeksu postępowania karnego; a także stanów obrony koniecznej i wyższej konieczności z kodeksu karnego. Przeprowadzono analizę diagnostyczną i porównawczą przepisów wspomnianych instytucji prawnych w odniesieniu do zatrzymań osób przeprowadzanych przez organy policyjne. W wyniku analizy prawnej zaproponowano postulaty wdrożeniowe służące nadaniu nowego kształtu przepisom ustawowym umożliwiającym odebranie zatrzymywanemu niebezpiecznego przedmiotu w wypadku każdego rodzaju zatrzymania osób.

Year

Volume

Pages

125-135

Physical description

Dates

published
2020-01-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-a707a9a1-fbba-3634-bca3-1ac72729cc8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.