PL EN


2009 | 2009(53(109)) | 123-134
Article title

Wybrane zagadnienia dotyczące wyceny przy połączeniu przez przejęcie rozliczanym metodą nabycia

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wycena aktywów i zobowiązań jednostki przejętej oparta na wartości godziwej ustalonejna dzień połączenia jest niezbędnym elementem księgowego rozliczenia połączeniaw oparciu o metodę nabycia. Wymóg przeprowadzenia wyceny implikuje sposób, w jakiaktywa i zobowiązania jednostki połączonej są wykazywane w sprawozdaniu finansowympo połączeniu. W artykule zaprezentowano rezultaty skomplikowanego procesu księgowegorozliczenia połączenia metodą nabycia, zwracając uwagę na ujawnienie w sprawozdaniufinansowym wartości firmy (lub ujemnej wartości firmy) jako konsekwencji procesuwyceny przeprowadzanej na dzień połączenia.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-a7587d10-402b-34df-99fa-e1ca5dfeab5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.