PL EN


2019 | 35(35) | 9-36
Article title

Rysy psychopatyczne w relacjach interpersonalnych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedmiotem zainteresowania w prezentowanym tekście jest ewentualna relacja pomiędzy szeregiem właściwości osobowościowych jednostki a jej funkcjonowaniem w relacjach społecznych. Mówiąc o psychopatycznych rysach osobowości i ich znaczeniu w relacjach społecznych, autorzy zwracają uwagę na psychopatię, jak również na rysy narcystyczne oraz makiawelizm w działaniu jednostki. Wskazane trzy właściwości od początku XXI wieku budzą żywe zainteresowanie badaczy i terapeutów podejmujących próby empirycznych weryfikacji stawianych w tym zakresie hipotez. Wspomniane kategorie zachowań tworzą tzw. ciemną triadę osobowości. W prowadzonej analizie zwraca się także uwagę na kliniczne interpretacje dotyczące kryteriów diagnostycznych pozwalających na rozpoznawanie rysów psychopatycznych i ciemnej triady. Sprowadza się to niekiedy do odwoływania się do pojęcia psychopatii subklinicznej, niespełniającej kryteriów diagnostycznych przyjmowanych w klasyfikacjach zaburzeń psychicznych. Autorzy próbują również interpretować obciążającą rolę tych rysów w relacjach społecznych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-a91721ee-4ecd-37c1-9d69-a04574174a38
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.