PL EN


Journal
2010 | 2010(51) | 214-221
Article title

W POSZUKIWANIU ALTERNATYWY

Authors
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Omówienie książki Jolanty Skutnik Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji wydanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach w 2008 r. koncentruje się na aspekcie teoretycznym publikacji, która poświęcona jest działalności edukacyjnej prowadzonej w 14 najważniejszych muzeach francuskich, głównie poświęconych sztuce współczesnej. Podkreślono w niej rozważania autorki na temat formuł edukacji muzealnej opierających się na koncepcji interpretacji, która stanowi oś działań mediacyjnych i animacyjnych, prowadzących do edukacji rozumianej jako spotkanie z dziełem sztuki. Formy te przeciwstawione są edukacji estetycznej w ujęciu tradycyjnym, kładącej nacisk na kształtowanie właściwych postaw estetycznych, podtrzymywanie zdolności manualnych i uczenie teorii i historii sztuki. Nowe podejście do edukacji muzealnej zaprezentowane w omawianej publikacji pozwala zwrócić uwagę na alternatywę jaką otwiera dla muzeów rozwijanie działalności edukacyjnej. Pozwala ona wyjść poza schematyczne przeciwstawienie idei muzeum-świątyni, rozumianego jako przestrzeń kontemplacji sztuki, idei muzeum-miejsca rozrywki, traktującego sztukę jako dekorację. Książka wskazuje na to, że modne pojęcie „otwarcia” muzeów nie musi oznaczać komercjalizacji, pauperyzacji i innych negatywnych zjawisk. Rozwijanie działalności edukacyjnej, które jest symptomem „otwarcia”, wiążę się niestety z niektórymi z tych zjawisk, lecz przy poważnym potraktowaniu edukacji, ma ona szansę stać się sprzymierzeńcem muzeum, skupionego na pielęgnacji przedmiotu – dzieła sztuki.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
214-221
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-a995118a-25e3-3e29-b681-1c479ddb1532
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.