PL EN


2009 | 2009(53(109)) | 257-270
Article title

Wycena i dokumentacja transakcji między podmiotami powiązanymi w świetle obowiązujących przepisów

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
We współczesnym świecie zwiększa się liczba transakcji kontrolowanych, zawieranychprzez wielonarodowe grupy kapitałowe, dotyczących transferu dóbr, usług i wartościniematerialnych. Problem wyceny transakcji między podmiotami powiązanymi nabrałszczególnego znaczenia od momentu powstania prawnego obowiązku dokumentowaniatransakcji z podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe, stosowane w tych transakcjach,mogą bowiem być wykorzystywane jako instrument optymalizacji zysku nettogrupy kapitałowej. Władze podatkowe wszystkich krajów starając się przeciwdziałaćunikaniu obciążeń podatkowych przez wielonarodowe grupy kapitałowe, zobowiązują jedo stosowania przy szacowaniu ich dochodów – zasady wolnego rynku. W artykuleomówiono zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz trudności stosowaniaich w praktyce. Przedstawiono przykładowe transakcje między podmiotami powiązanymi,wraz z zastosowanymi metodami wyceny i problemami wynikającymi z koniecznościstosowania zasady wolnego rynku.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-a9eaf5c1-2cf5-3d8e-b4ff-245213717f3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.