PL EN


2010 | 2010(57(113)) | 173-183
Article title

Utrata wartości aktywów – rozwiązania na Łotwie

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W związku z recesją gospodarczą pogorszyły się wyniki gospodarcze znacznej liczby przedsiębiorstw na Łotwie. W rezultacie przepływ środków pieniężnych, który jest otrzymywany poprzez wykorzystanie aktywów w działalności gospodarczej, zdaje się być niewystarczający, aby przywrócić wartość bilansową tych aktywów. Łotewskie przepisy prawa i standardy rachunkowości nie wyjaśniają dostatecznie dobrze, w jaki sposób należy kalkulować utratę wartości, ponieważ przepływy środków pieniężnych wytworzone przez pojedyncze składniki środków trwałych, w większości nie mogą być kalkulowane.W obecnej sytuacji gospodarczej jest możliwe zastosowanie kryterium, które określa, że gdy wartość rynkowa aktywów jest mniejsza od wartości bilansowej, oznacza to, że istnieje konieczność uznania utraty wartości aktywów lub przeprowadzenia rewaluacji, w rezultacie której można przeprowadzić kalkulację rzeczywistej wartości aktywów. Przeprowadzenie rocznej rewaluacji jest istotne dla ta-kich składników aktywów, których wartość rzeczywista jest zmienna. Rzadziej należy przeprowadzać rewaluację składników, których wartość nie zmienia się zbyt często. W obecnej sytuacji gospodarczej na Łotwie, z wyjątkiem kilku obszarów produkcji, praktycznie każde przedsiębiorstwo jest narażone na utratę wartości aktywów. Jeśli istnieją pewne wskazówki, świadczące o tym, że może wystąpić utrata wartości aktywów długoterminowych, tj. większości środków trwałych, kierownictwo przedsiębiorstwa musi rozważyć przynajmniej wskaźniki otrzymane z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacji.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-aa3b4910-70d2-30b3-8dab-54db9d54f6b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.