PL EN


2009 | 2009(53(109)) | 91-102
Article title

Wycena i sprawozdawcze ujęcie transakcji leasingowych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł przestawia problemy dotyczące zasad klasyfikacji, wyceny i sprawozdawczejprezentacji umów leasingowych na podstawie zasad wynikających z Krajowego StandarduRachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”. Scharakteryzowano opłaty, downiesienia których jest zobowiązany korzystający w związku z zawartą umową leasingową.Opisano zasady ujmowania w bilansie oraz rachunku zysków i strat skutków zawarciaumowy leasingu finansowego i operacyjnego z punktu widzenia finansującego i korzystającego.Przedstawiono możliwości w zakresie rozliczania części odsetkowej rat leasingowychw przypadku leasingu finansowego. Opisano również istotę leasingu zwrotnegoi jego wpływ na sprawozdanie finansowe korzystającego. Zwrócono uwagę nazasady ujmowania kosztów i przychodów związanych z leasingiem w rachunku zyskówi strat finansującego w zależności od charakteru jego podstawowej działalności.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-accb98e9-8046-31c6-b57e-678429adb412
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.