PL EN


2016 | 17(2) | 41-52
Article title

Tożsamość narracyjna: „Zwrot narratywistyczny” a filozofia. Casus Paula Ricoeura

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie „zwrotu narratywistycznego” w odniesieniu do filozofii.Aby nakreślić jego charakterystykę, skupiono się na zagadnieniu tożsamości narracyjnej,ukazującej przejście od substancjalnego do dynamicznego rozumienia człowieka.Pozwala to dostrzec – w perspektywie filozofii Paula Ricoeura – konsekwencje myśleniao podmiocie w obrębie narratywizmu, dotyczące etyki i antropologii filozoficznej.
Year
Volume
Pages
41-52
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-acff7db0-4546-35d9-a3e5-9095a5440f69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.