PL EN


2011 | 2011(61(117)) |
Article title

Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Komentarz zarządu (w Polsce nazywany sprawozdaniem zarządu z działalności) to element rocznego raportu, towarzyszący sprawozdaniom finansowym i sporzą-dzany przez podmioty o dużym znaczeniu w środowisku gospodarczym. Ma on formę opisową (narracyjną) i jest kierowany przede wszystkim do inwestorów. Podstawowym zadaniem Komentarza zarządu jest dostarczenie użytkownikom informacji pozwalających na lepsze zrozumienie sytuacji finansowej jednostki, jak również właściwszą ocenę ryzyka prowadzonej przez nią działalności i perspektyw jej rozwoju. Celem artykułu jest przedstawienie procesu opracowywania przez IASB opublikowanych w grudniu 2010 r. wytycznych odnośnie do Komentarza zarządu oraz jego zawartości na tle rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej i w Polsce.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-af3556f6-1e97-3460-8444-d09f062b02e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.