PL EN


Journal
2020 | 61 | 10-20
Article title

W POSZUKIWANIU MODELU WSPÓŁPRACY MUZEUM I SZKOŁY – PROGRAM ZMIERZ SIĘ Z KULTURĄ MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter badawczy w obszarze opracowywania standardów współpracy muzeów z placówkami oświatowymi. Jego celem jest prezentacja i interpretacja wyników badań własnych projektu Zmierz się z kulturą, który realizowano w latach 2017–2019 w Muzeum Narodowym w Krakowie. Analiza czynników sprzyjających i utrudniających współpracę muzeum i szkoły stała się podstawą do szerszych uogólnień i opracowania modeli kształcenia muzealnego i szkolnego, w których wyszczególniono następujące elementy: cele, podmioty, przedmioty, środki, metody, warunki i rezultaty. Elementy te zostały ukazane z perspektywy zarówno muzealnej, jak i szkolnej. Artykuł może zainteresować nauczycieli i edukatorów muzealnych współpracujących ze szkołami, a także teoretyków muzealnictwa i pedagogiki muzealnej jako rozwijającej się subdyscypliny pedagogiki.
Journal
Year
Volume
61
Pages
10-20
Physical description
Dates
published
2020-03-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b0f9b657-ff9b-3d5e-ba4b-4da7939bdf0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.