Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(123) | 51-56

Article title

Problematyka badawcza metodyki przeprowadzania okazania

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań własnych 154 spraw sądowych i prokuratorskich, w których przeprowadzono okazania osoby, wizerunku i rzeczy w sprawach zabójstw, rozbojów i zgwałceń. Analizowane sprawy były losowane metodą nazywaną w badaniach statystycznych — metodą losowania zespołowego wieloetapowego, która w Polsce jest powszechnie stosowana w naukach społecznych. Prezentacja problematyki badawczej okazania zostanie poddana analizie z punktu widzenia realizacji zasad przeprowadzania tej czynności. Taktyczny i procesowy rozwój problematyki okazania uwzględniający także przedstawione w niniejszym artykule postulaty de lege ferenda przyczyni się do dalszego rozwoju badań nad tytułową czynnością.

Year

Volume

Pages

51-56

Physical description

Dates

published
2019-11-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-b17da965-e594-3c9f-a4f7-b469d4ff618f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.