PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 185-194
Article title

Komisja nadzoru publicznego i komitety audytu nowymi organami zapewnienia jakości zbadanych sprawozdań finansowych

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia zmiany w zakresie audytingu, wprowadzone w Polsce na podstawie Dyrektywy 2006/43/WE, których celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów oraz rzetelność i wiarygodność spra-wozdań finansowych. Osiągnięcie tego celu powinno ułatwić ustanowienie niezależ-nego organu nadzoru publicznego i powołanie komitetów audytu w jednostkach zainte-resowania publicznego. Artykuł zawiera również próbę oceny skuteczności i efektyw-ności nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych, w wysokim stopniu opartych na stosowanych w USA.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b2734ce9-accf-303c-947e-a87e5bf191e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.