PL EN


2014 | 2014(80(136)) | 225-243
Article title

Rachunkowość czasu II wojny światowej w okupowanej Polsce: przypadek Generalnego Gubernatorstwa

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań reformy rachunkowości przeprowadzonej podczas okupacji niemieckiej na ziemiach polskich włączonych do Generalnego Gubernatorstwa. Teza artykułu została sformułowana następująco: okupant traktował rachunkowość jako narzędzie sprawowania władzy, ukierunkowane przede wszystkim na sprawowanie kontroli. W celu uzasadnienia tezy przeprowadzono badania empiryczne o charakterze archiwalnym obejmujące dokumenty i akty prawne wydane przez okupanta niemieckiego podczas II wojny światowej. W artykule przedstawiono sytuację ekonomiczną Generalnego Gubernatorstwa, zagadnienia podatkowe, kwestie wprowadzenia jednolitego planu kont, rachunku kosztów,Rachunkowość czasu II wojny światowej w okupowanej Polsce: przypadek Generalnego... 243uproszczonej rachunkowości stosowanej w małych przedsiębiorstwach handlowych oraz kształtowania cen podczas wojny. Zawarte w artykule wyniki badań uzasadniają tezę, że władze nazistowskie maksymalizowały znaczenie funkcji kontrolnej rachunkowości, traktując ją jako narzędzie sprawowania władzy.Słowa kluczowe: rachunkowość, II wojna światowa, Generalne Gubernatorstwo, jednolity plan kont, rachunek kosztów.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b2fbcd19-2257-3d5e-a12c-0223f1d2c5cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.