PL EN


2019 | XVI | 23-40
Article title

Rodzaje ćwiczeń rozwijających umiejętności ortograficzne uczniów w języku ukraińskim w szkołach ogólnokształcących na Ukrainie

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł analizuje źródła naukowe dotyczące problemu badawczego, identyfikuje wiodące tendencje i braki w metodyce nauczania ortografii. Uznaje się, że wychowanie osoby piśmiennej o wysokiej kulturze językowej i mowy jest problemem wieloetapowym i nie tylko szkolnym, ale także narodowym. Przedstawiono naukowo ugruntowaną i wypróbowaną eksperymentalnie metodologię nauczania ortografii ukraińskiej na zajęciach w języku ukraińskim, opracowano dla nich ćwiczenia i zadania, przyczyniając się do kształtowania umiejętności ortograficznych uczniów. Autor, na podstawie analizy dorobku naukowego badaczy, zaproponował własne podejście do rozwiązania problemu kształtowania się umiejętności ortograficznych uczniów. Doprecyzowano pojęcie „ortografii”, której zrozumienie w wyniku stopniowych operacji umysłowych przyczynia się zarówno do rozwoju logicznego myślenia uczniów, jak i do podniesienia poziomu ich umiejętności ortograficznych. Zaprezentowano różne ćwiczenia; ich realizacja zapewnia rzetelną wiedzę, rozwija umiejętności praktyczne. Określono sposoby kształtowania umiejętności ortograficznych. Na podstawie badań teoretycznych i empirycznych udowodniono, że praca nad ortografią stanowi podstawę rzetelnej i głębokiej wiedzy, jeśli jest logicznie skonstruowana i systematycznie realizowana. Na podstawie obserwacji pedagogicznych ustalono, że metodyka nauczania, zbudowana na ścisłym związku analizy ortograficznej z umiejętnością parsowania wyrazu w aspekcie kompozycji, a także analizy słowotwórczej, jest skuteczna. Twierdzi się, że kształtowanie kompetencji ortograficznych uczniów jest niemożliwe bez odpowiedniego poziomu kultury mowy, umiejętności ortograficznych i dogłębnej znajomości teorii języka. Wskazano na celowość wprowadzenia systemu ćwiczeń i zadań, opracowanego z uwzględnieniem powiązań międzypoziomowych oraz intensywnego warsztatu ortograficznego. Porady metodyczne, wybrane ćwiczenia uwypuklone w opracowaniu mogą być przydatne dla nauczycieli filologów, studentów praktykantów o profilu filologicznym w przygotowaniu do prowadzenia zajęć w języku ukraińskim.
Year
Volume
XVI
Pages
23-40
Physical description
Dates
published
2020-07-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b357a9eb-18a4-3b38-96cc-122640bc50e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.